Du är en viktig vuxen!
Företagets namn - Företagsmeddelande
RSS Följ Bli fan

Senaste inläggen

I jämförelse kan inget mätas med det
Jag var aldrig rädd för döden
En sagolikt kärleksfull dag
Den starkaste flickan i världen
Jag ska nog inte berätta

Kategorier

Cancer. Närstående. Anhöriga. Barn.
Döden
Drömmar. Separation.
Ensamhet
Kärlek
Kontakt. Död.
Krossade drömmar
Längtan. Saknad.
Lycka. Maktlöshet
Maktlöshet
Minnen. Sorg.
Otillräcklighet, sorg, barn
Saknad. Tårar. Lyckliga.
Sorg.
Stöd. Sorg. Barn.
Stolt
Tacksamhet

Arkiv

september 2018
juli 2018
juni 2018
maj 2018
januari 2018
augusti 2017
juni 2017
mars 2017
januari 2017
oktober 2016
september 2016
juni 2016
maj 2016
april 2016
mars 2016
februari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augusti 2015
juli 2015
juni 2015
maj 2015
april 2015
mars 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augusti 2014
juli 2014
juni 2014
maj 2014
april 2014
mars 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augusti 2013
juli 2013
juni 2013
maj 2013
april 2013
mars 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augusti 2012
juli 2012
juni 2012
maj 2012
april 2012
mars 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011

drivs av

Min blogg

Du är en viktig vuxen!

Varje dag förlorar drygt nio barn i Sverige en förälder. Varje dag dör ungefär tre barn som efterlämnar syskon, klasskamrater och vänner. Hittills i år har 27 000 barn flytt till Sverige utan någon vårdnadshavare. Närmare en tredjedel av alla svenska barn är under sin uppväxt med om en skilsmässa och nästan en femtedel har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka.
Listan på barn som befinner sig i svåra livssituationer kan göras lång.

Vi vuxna skulle självklart önska att alla barns uppväxt fick vara lycklig och ljus. Vi skulle vilja skydda barnen från orättvisor, sjukdomar, våld, död, förluster, separationer och rädsla. Men de är alla ofrånkomliga delar av livet. Och när barnet befinner sig mitt i sin svåra livssituation är förskolans och skolans värld med sin struktur, trygga rutiner och de vuxna som barnet möter där, många gånger det enda som ger hopp.

Du som arbetar i förskola och skola möter barn i svåra livssituationer varje dag, och för dem kan du göra livsavgörande skillnad bara genom att se och stötta dem. Den här veckan kommer två nya böcker som syftar till att hjälpa dig att göra dig trygg i det mötet, rusta dig med kunskap och mod, och inspirera dig till nyfikna, öppna samtal med barnen.

Grunden till materialet är hämtat från Danmark. Där har Kreftens bekempelse – Danmarks motsvarighet till Cancerfonden – under många år utbildat lärare i att möta barn i sorg och skapa handlingsplaner för det. 90 procent av alla danska förskolor och 98 procent av alla skolor har genomgått utbildningen, och utvärderingar visar att både förskolorna och skolorna har stor användning för det förberedande arbetet.
Vi, Monika Nyström och Mia Berg, har via Randiga huset och på uppdrag av Socialstyrelsen, försvenskat böckerna, breddat ämnet, och kopplat materialet starkare till de svenska styrdokumenten: 
Det handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter, där det genomgående uttrycks att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet.
Det handlar om skollagen som uttrycker vikten av att barn vistas i trygga miljöer och som reglerar skolans ansvar för att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Det handlar om läroplanerna som påtalar att kunskapsutvecklingen ska främjas med utgångspunkt i barnens bakgrund och tidigare erfarenheter.
Här hos oss heter böckerna nu Du är en viktig vuxen i förskolan och Du är en viktig vuxen i skolan.

Vi som bearbetat och skrivit det här materialet vill åstadkomma en förändring. Monika Nyström, förskollärare, och Mia Berg, journalist, har båda under de senaste åren arbetat som föreläsare och författare, med siktet inställt på att förbättra villkoren för sörjande barn i Sverige. Grunden till vårt engagemang är att vi har egna erfarenheter av att leva med en förlust: Monika som mamma till två barn som förlorat sin pappa i cancer, och Mia som var sju år när hennes pappa dog.  

Vi har i många år sett hur barn i svåra livssituationer ofta blir osynliga i samhället, förskolans och skolans värld. Vi är övertygade om att grundförutsättningen för att kunna uppnå kunskapsmålen i skolan är att barnen blir sedda som hela individer med alla de känslor som det innebär att vara människa. Det får även stöd i ny svensk forskning kring barns och ungdomars psykiska ohälsa. Samtidigt vet vi att det i dag inte ingår något obligatoriskt moment kring hur man pratar med barn om svåra saker i pedagogutbildningar.

Med allt detta vill vi förtydliga det faktum att det inte är ett frivilligt val att stötta de här barnen, utan en del av en pedagogs uppdrag. Denna uppgift kräver inte att du har mängder av kunskap och gott om tid, den kräver inte att du är övermänniska: den kräver faktiskt bara att du är medmänniska. Det är inte en ny metod vi vill lära ut, det är ett uppdrag du redan är rustad för. För vi vet att du redan har kompetensen att möta barn, oavsett vilka erfarenheter de har. Det där som vi vet att alla pedagoger har kunskap om, men sällan sätter ord på. Vi ger er de orden.

Monika Nyström och Mia Berg

     Beställ böckerna här:

0 kommentarer på Du är en viktig vuxen!:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment
Site Builder drivs av  Vistaprint