Monika Nyström - Föreläsningar
Företagets namn - Företagsmeddelande
"Du är en viktig vuxen!"

– Ny föreläsning för förskola och skola:

I föreläsningen Du är en viktig vuxen! samarbetar jag med Mia Berg
Vi vill informera, inspirera, beröra och peppa pedagoger i att möta barn i svåra livssituationer. Vi ställer dem inför tankeväckande exempel, och hjälper varje förskola och skola att se vad de behöver för att vara förberedda den dagen det värsta händer.

Vi utgår från de nya handböckerna Du är en viktig vuxen i förskolan och Du är en viktig vuxen i skolan

Detta är ett material som visar att det i varje barngrupp och i varje klass finns något barn som har sjuka eller missbrukande föräldrar, som upplever våld i hemmet, barn som förlorat en nära anhöriga, som har skilda föräldrar eller som har flytt sitt hemland. Svåra livssituationer som påverkar barnens förmåga att ta in kunskap och fungera socialt i grupperna. Känslor som rädsla och sorg måste bekräftas och bemötas, och i detta vill vi stärka pedagogerna i sina viktiga yrken!


"När cancer drabbar en småbarnsfamilj" 
– föreläsningen som sätter ord på det allra svåraste

I min föreläsning tar jag med åhörarna till Karolinska sjukhuset. Det är snart jul, året är 2007, och min man ska precis opereras för den första tumören, som man funnit inuti hans ryggrad. Sedan får man följa med mig på vår resa genom cancerbehandling, treårstrots, föräldraskap, operationer, och det allra värsta. 

"Sköterskan la sin hand på min axel och såg in i mina ögon. Hon frågade; 'Men hur mår DU?'
Jag var så ovan med att få den frågan att jag förstod inte vad hon menade. Ingen hade ställt mig den frågan, inte ens jag själv. Ingen under hela sjukdomstiden hade någonsin frågat mig eller barnen om hur vi mådde. Jag kan tänka hur obegripligt det var. Det var ju vi tre som skulle fortsätta leva!"

Min man fick inte fortsätta leva. Men jag och våra barn hittade ett sätt att lära oss att leva igen. Leva – inte bara överleva! 
I min föreläsning berättar jag om vad som händer i en småbarnsfamilj när allting rasar. Jag berättar om hur livet, döden och sorgen kan mötas tillsammans med barnen. För det var så vi reste genom kaos och förtvivlan, sjukdom och död – tillsammans.

Och vad gör sorgen med ett barn?

  • Att som litet barn förlora en förälder raserar hela grunden av trygghet. 

  • I takt med att förståelsen blir större o barnet växer, börjar sorgen om. Allting återupplevs gång på gång och sorgen ändrar karaktär och uttryckssätt.

  • Att växa upp i sorg innebär att varje ny utvecklingsfas kan bli svårare, varje trotsålder jobbigare.

  • Barn i sorg har andra behov, men det uppmärksammas inte. Dessa barn syns inte i skolan, inte inom vården, inte i något område i samhället. Barn i sorg är osynliga.

  • Detta vill jag påverka! Jag vill höja barnens röster och förklara vad de behöver.


Kontakta mig om ni vill boka en föreläsning!
monikanystrom@yahoo.se

Site Builder drivs av  Vistaprint