Monika Nyström - Monika Nyström
Företagets namn - Företagsmeddelande
Monika Nyström   http://www.monikas.info/             Fotograf: Mia Lewell; http://www.mialewell.se/              Barn i sorg 
- en föreläsning om barns behov i svåra livssituationer och deras kloka, naturliga inställning till liv och död. 
     
9 st barn i Sverige - varje dag - drabbas av att en förälder dör. Det är det mest dramatiska som kan hända ett barn. 

Forskning visar att risken att dö i förtid för dessa barn är fördubblad. Självskadebeteende, ångest och social tillbakadragenhet är vanligare och självmordsförsöken fler. 
 
Jag ger en konkret bild av dessa barns behov. Jag gör deras röster hörda och belyser vad vi måste göra. För barns sorg är vuxnas ansvar!

Läs mer om mina föreläsningar genom att klicka på fliken till vänster.Monika Nyström i media:

Debattartikel i Aftonbladet 30 oktober 2014, tillsammans med Mia Berg:

Intervju om sorg i Tendens i Sveriges Radio P1:
Sagt om min föreläsning:

"Det borde finnas en sådan som du på varje sjukhus. En konsult att rådgöra vid samtal med barn." Läkarstudent i Stockholm


"Vi applåderade inte efter din föreläsning. Förlåt oss, vi brukar alltid applådera våra föreläsare. Men vi var så tagna. Och det ämne du berör är så tabubelagt, så vi vågade nog knappt. Ett bevis på att vi behöver lyssna på fler som du!"Läkarstudenter i Uppsala


Recension i Begravningsbyråernas egen tidning Memento, om min bok Leva Älska Le:
"Boken borde läsas av många, för att förstå hur fort allt kan förändras, hur sorg kan se ut och för att få mod att ta tag i sitt eget liv."
Site Builder drivs av  Vistaprint