De osynliga barnen
Företagets namn - Företagsmeddelande
Min blogg

De osynliga barnen

Min man utbildade sig två gånger. Först till lärare. Sedan till polis. Hans korta liv gav honom erfarenheter och upplevelser som gjorde att han brann för de osynliga barnen. Han var själv ett osynligt barn när han växte upp och han mötte många osynliga barn i sina arbeten. Hans korta liv innebar också att hans egna två barn tillhör den kategorin.   

När jag pratar om de osynliga barnen menar jag de barn som är anhöriga till problemfyllda, fysiskt eller psykiskt sjuka eller avlidna föräldrar. Barn som inte själva har en problematik eller sjukdom, men som växer upp under försvårade livsförhållanden. Barn som upplever våld, alkoholism eller har en förälder i fängelse. Barn som har en familjemedlem med cancer, MS eller Parkinson. Barn som har en förälder eller ett syskon som av någon anledning dör. För att ge några exempel.    

Det finns inget samordnat ansvar i samhället för de här barnen. Men jag minns att min man drömde om att bidra till förändring. Han ägnade sin sista tid åt att kombinera sina två yrken och kartlade hur han ansåg att barn i svåra livssituationer bäst skulle hjälpas. Efter hans död fann jag ett dokument på vår dator om det. Hur insatser för polis, sjukvård, socialtjänst och skola, kunde samordnas med ett och samma utgångsläge; barnets bästa.   

Kanske är hans drivkraft min i dag. Kanske leder han mig vidare på den här vägen, trots att den är förbannat svår att gå ibland. Om en vecka ungerfär, trycks två böcker för förskolor och skolor, i precis det här ämnet. Böcker, vars framtagande jag och en kollega har fått ansvara för, på uppdrag av Socialstyrelsen. Böcker fyllda med råd, information och pepp till pedagoger, om hur de på bästa sätt kan vara viktiga vuxna för de osynliga barnen.    Pressmeddelande "Du är en viktig vuxen"

I veckan som gick fick jag vara gäst i Lunch i P4 Radio Stockholm och berätta om böckerna. Hör när jag pratar med Pär Fontander här. Jag har under flera år bjudits in som föreläsare inom sjukvård och förskola, läkarutbildningar och skola. Jag är ett välkänt namn inom psykologivärlden, jag vet att framstående forskare följer mitt arbete och myndigheter ber om min specialkunskap. Jag har skrivit debattartiklar, böcker, krönikor och bloggar i ämnet. Jag vägrar vänta, är ivrig, vägrar nöja mig, är driftig. Jag informerar, inspirerar och berör.  

Kanske är det hans drivkraft som är min i dag. Kanske är det han som får mig att orka. Varje nytt steg jag tar, varje ny framgång, gör mig stolt. För jag vet att han skulle vara stolt. Men varje nytt steg gör mig också förtvivlad. För att han inte får vara med.   

Hans drivkraft är min, och sorgen som ständigt följer med i den, är vackra spår av den man som jag valde som pappa till mina barn. 

0 kommentarer på De osynliga barnen:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment
Site Builder drivs av  Vistaprint