Barn som anhöriga
Företagets namn - Företagsmeddelande
Min blogg

Barn som anhöriga

För ett par dagar sedan kontaktades jag av ett stort läkemedelsföretag. De bjöd in mig att föreläsa vid en utbildningsdag för onkologipersonal i södra Sverige. Jag har ombetts att prata om sorgen efter en nära anhörigs död och om hur vi upplevde tiden då min man var cancersjuk. 

Jag kommer att välja att prata mycket om hur barnen upplevde det. Påpeka att ingen inom sjukvården egentligen såg barnen. Att ingen hälsade på dem och ingen frågade om de kände behov av stöd eller information på sin egen nivå. 

Det här är en viktig möjlighet för mig att nå fram direkt till de personer som möter barn som är anhöriga till svårt sjuka föräldrar. Personerna på det här sjukhuset har själva bett att få höra mig föreläsa. Det i sig är ett bevis för mig att barn som anhöriga är ett område som sjukvårdspersonal helt saknar förberedelse på. Så jag är stolt över att kunna medverka till en förbättring.

Jag kommer att få tala direkt till och kunna beröra precis de sjuksköterskor och läkare som i sin arbetsvardag står öga mot öga med små barn som har en sjuk mamma eller pappa. Kanske kan jag få dem att känna sig mer säkra på hur man ska tilltala ett barn, att man ska våga möta barnets blick och visa att barnet kan få ställa sina frågor till dem. Kanske kan jag inspirera kontaktsjuksköterskor så att de vid sina kommande inledande samtal med en patient, bär med sig insikten om vikten av att fråga om denne har barn. För att tillsammans med föräldrarna kunna hitta rätt sorts stöd för hela familjen. Onkologisköterskor som kan förstå sitt ansvar att försöka stötta föräldrarna i att låta barnen vara delaktiga under behandlingen och sjukdomstiden.

För att förbereda mig för min föreläsning dyker jag ner i den litteratur jag har lyckats hitta i ämnet. Det är inte många böcker skrivna. Men kanske finns det fler som kan skrivas..?0 kommentarer på Barn som anhöriga:

Kommentarer RSS

Skriv en kommentar

Ditt namn:
E-postadress: (obligatorisk)
Hemsida:
Kommentar:
Gör texten större, fet, kursiv och mycket annat med hjälp av HTML-taggar. Vi visar dig hur man gör.
Post Comment
Site Builder drivs av  Vistaprint